email - fumigaciones DDD cat
plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona
plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona plagas barcelona
- Fumigaciones DDD - Tel.: (+34) 938 443 568 - URGÈNCIES 24 Horas: 615.88.16.93

El nostre principal servei és la desinfecció, de qualsevol establiment (hotels, clíniques, escoles, restaurants, particulars, etc.), amb les tècniques més modernes.
Desinsectació:
En el món modern els insectes segueixen sent un important problema per a la salut pública, que contaminen aliments i transmeten malalties, pel la qual cosa és tan important com sempre controlar-los. Disposem de sistemes i productes per a un eficient control sobre: escarabats, puces, xinxes, mosquits, paparres, etc.
Desratització:
Li oferim un control eficaç i segur de rosegadors. Contractes de manteniment i urgències 24 h.
Tractaments fusta:
Tractaments per a fusta, sòls i fonaments contra els tèrmits, els corcs i els fongs.
Control d'aus:
Instal·lacions verticals de punxes, xarxes i pals.
Tots els nostres treballs estan certificats amb el corresponent document sanitari. Lliurem per escrit la garantia, que podenpot ser d'un a vint anys.
 
 
Dise?o paginas web Madrid Quepaginasweb.com